Blog

2550 – งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ

ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตพัฒนาเครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากมะนาวร่วมกับคณะวิจัย จากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสามารถต่อยอดได้สำเร็จ โดยมีผู้ประกอบนำไปพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน