การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่าง พิถีพิถันจากผลงานวิจัยที่มีนวัตกรรมที่ล้ำหน้าจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อ เสียงจากทั่วโลก โดยมีความตั้งใจอย่างถ่องแท้ที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนำสู่ผู้บริโภค โดยปราศจากแนวแนวคิดทางการตลาดที่ไม่ถูกต้อง

dow_forschung_entwicklung

ขั้นตอนและเงื่อนไขการพัฒนาสูตรสินค้ากับเรา

 1. การ คิดค้นพัฒนาสูตร ใหม่ตามแนวคิดทางการตลาดของลูกค้า จะมีค่าดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นกับความซับซ้อนของสูตรและจำนวนครั้งของการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อทำ การทดสอบ  โดยค่าดำเนินการเบื้องต้น 5000 บาท/สูตร ส่งตัวอย่างไม่เกิน 5 ครั้ง
 2. การทดสอบเรื่องความคงตัวของผลิตภัณฑ์จะใช้เวลา  1-3 เดือน จะมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้
  2.1 การทดสอบความคงตัว การเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซียลเซียส ใช้เวลาทดสอบ 4 สัปดาห์ การันตีอายุของผลิตภัณฑ์ได้ 1 -2 ปี
  2.2 การทดสอบความคงตัว การเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซียลเซียส ใช้เวลาทดสอบ 16 สัปดาห์ การันตีอายุของผลิตภัณฑ์ได้ 1 -2 ปี
 3. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ เรื่องลักษณะการรั่วซึม และความเหมาะสมกับการบรรจุเนื้อสินค้า

หากสนใจผลิตสินค้าในแบรนด์ของตนเองจะต้องเตรียมการดังนี้

 1. กำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเช่น
  – กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าหรือผิวกาย เวชสำอาง หรือกลุ่มสปาโปรดักส์
  – คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว เพื่อลดริ้วรอย เพื่อดูแลปัญหาสิว เพื่อกระชับรูปร่าง ข้อมูลวัตถุดิบที่สนใจที่จะนำมาใช้ หรือคุณสมบัติพิเศษอื่นๆที่ต้องการ
  – ลักษณะเนื้อ สี กลิ่น ที่ต้องการ เช่นเนื้อครีม เนื้อเจล เนื้อเซรั่ม เนื้อโลชั่น แนวกลิ่นอโรม่า แฟชั่น ถ้าเป็นไปได้อาจส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือแนวกลิ่นมาให้กับเรา
  – ควรมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำตลาดเพื่อกำหนดงบประมาณที่ชัดเจน
 2. ฝ่าย วิจัยและพัฒนาจะประเมินแนวทางการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ หากสามารถทำได้ก็จะทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งให้กับลูกค้าและดำเนินการตามขั้น ตอนของการพัฒนาสูตรสินค้า ในขั้นตอนนี้ทางบริษัทต้องใช้เวลาและงบประมาณในการดำเนินงานอาจมีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานที่จะเรียกเก็บจากลูกค้าหรืออาจปฎิเสธการรับงานหากเห็นว่าไม่ เหมาะสม
 3. ลูกค้าเตรียมรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องใช้จริง โดยส่งบรรจุภัณฑ์มาให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาทดสอบความเข้ากันของเนื้อผลิตภัณฑ์ ตามปกติจะใช้เวลาทดสอบแบบคร่าวๆ 1 เดือน และทดสอบการรั่วซึมของบรรจุภัณฑ
 4. บริษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ ดำเนินการจดแจ้งสูตรผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) ในชื่อการค้าของลูกค้า ทั้งนี้ในการเคลมสรรพคุณต้องไม่เกินขอบข่ายของเครื่องสำอางตามกฎหมายซึ่งอาจ มีการขอรูปแบบของฉลากและบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าในหน่วยงาน อย. พิจารณา
 5. ลูกค้าและบริษัท ทีเอ็ม คอสเมซายน์ ทำสัญญาว่าจ้างการผลิตร่วมกัน
 6. ลูกค้า ส่งบรรจุภัณฑ์มาให้โรงงานเพื่อดำเนินการผลิตสินค้า หากได้ทำการตกลงราคาค่าบรรจุแล้ว พบว่าบรรจุภัณฑ์มีความบกพร่องในเรื่องของความสะอาด หรือเรื่องอื่นๆ ที่โรงงานมีขั้นตอนต้องดูแลเพิ่มเติมหรือส่งบรรจุภัณฑ์ล่าช้า อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 7. ระยะเวลาหลังสรุปการผลิต มีระยะเวลารอคอย อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน
research_and_development_test2