อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ


1. ค่าทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์

1.1 เป่าฝุ่น 0.5 บาท/ชิ้น

1.2 เช็ดแอลกอฮอล์ 1.0 บาท/ชิ้น

1.3 กลั้ว พร้อมเช็ดแอลกอฮอล์ 2.0 บาท/ ชิ้น

ราคาอาจมีการปรับลง ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการสั่งผลิตสินค้า

2. ค่าบรรจุพร้อมยิง LOT / MFG/EXP

บรรจุสินค้า < 500 ชิ้น ค่าบริการเริ่มต้น 2500 บาท

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมค่าการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ไว้แล้ว

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราห์เชื้อแบคทีเรีย และ ยีสต์ รา ( total plate count )    500 บาท/ตัวอย่าง

3. ค่าติดฉลากสินค้า

3.1 ฉลาก 2 ด้าน หน้าหลัง 0.5 บาท/จุด

3.2 ฉลากแบบพันรอบ 1.0 บาท/จุด

ราคาอาจมีการปรับลง ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการสั่งผลิตสินค้า


4. ค่าห่อฟิมส์พลาสติกแบบหด

4.1 การห่อด้วยเครื่องเป่าลมร้อนชนิดมือถือ 2.5 บาท / ชิ้น ไม่รวมค่าฟิมส์หด

4.2 การห่อด้วยตู้อบลมร้อน 1.0 บาท / ชิ้นไม่รวมค่าฟิมส์หด เงื่อนไขต้องสั่งผลิตไม่น้อยกว่า 501 ชิ้น

4.3 กรณีใช้ฟิมส์หดของบริษัท คิดค่าฟิมส์หด 0.5 บาท / ชิ้น

ราคาอาจมีการปรับลง ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการสั่งผลิตสินค้า


5. ค่าห่อพลาสติกแบบของขวัญ

อัตราค่าบริการรวมพลาสติกที่ใช้ห่อ 3.5 บาท / ชิ้น

ราคาอาจมีการปรับลง ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการสั่งผลิตสินค้า


6. ค่าแรงอื่นๆ

เช่นการพับกล่อง, ค่าพับใบแทรก, ค่าผูก Hangtag หรืออื่นๆ
อัตราค่าบริการ 0.5 บาท/ชิ้น

ราคาอาจมีการปรับลง ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการสั่งผลิตสินค้า


7. ค่าบริการจดแจ้ง อ.ย. 1,500 บาท/ สูตร

หมายเหตุ :

หากลูกค้าไม่สั่งซื้อสินค้าภายใน  6 เดือนหลังจดแจ้ง จะมีการแจ้งยกเลิกเลขที่จดแจ้งสินค้าดังกล่าวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

กรณีลูกค้าที่เคยจดแจ้งสินค้ากับเราแต่ไม่ได้สั่งผลิตนานเกิน 3 ปีจะมีการแจ้งยกเลิกเลขที่จดแจ้งดังกล่าว


8. ค่าบริการขอเอกสาร

8.1 Certificate of Free Sale 500 บาท/ครั้ง

8.2 Certificate of Origin 500 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : กรณีขอเอกสารรอบเดียวกันแต่หลายเอกสาร คิดอัตราเหมาจ่าย 2000 บาท/ครั้ง

8.3 การตรวจ SPF ระดับพื้นฐาน เพื่อยื่นจดแจ้งครีมกันแดด 2000 บาท/สูตร


9. ค่าพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง 5000 บาท / สูตร

อัตตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าบริการจดแจ้งเครื่องสำอางไว้แล้ว

หมายเหตุ :

- ส่งตัวอย่างสินค้าไม่เกิน 3 ครั้ง ยกเว้นกรณีสินค้ามีปัญหาด้านความคงตัว

– กรณีการพัฒนาสินค้าสูตรพื้นฐานเดียวกันแต่หลายกลิ่น จะมีการคิดเป็นอัตราเหมาจ่ายแล้วแต่กรณี